Företag deltar i klimatarbetet

För att uppnå de ambitiösa målen att minska utsläppen uppmuntrar kommunen också invånarna och företagen på området att delta i klimatarbetet.

I Kyrkslätt ordnades 7.3.2019 två workshopar där invånarna och företagen i kommunen engagerades att bedöma och planera nedskärningen av utsläppen.

I december 2019 ordnade kommunen en diskussion för de stora företagen på Kyrkslätts område. Diskussionens tema var Kyrkslätts kolneutralitetsmål och företagens roll i uppnåendet av det gemensamma målet.


Sari Siitonen från Clonet Oy höll ett inledningstal om klimatförändringens betydelse för företag och om principerna för klimatbusiness.