Föreslå nya hållplatser för bokbussen Ella

15.04.2021 09:15

Kategori: Bibliotek

Kyrkslätts bokbuss Ella kör på dagarna runt till skolor och daghem och på kvällarna till olika ställen i kommunen. Om bokbussen inte ännu stannar i dina hemknutar, kan du föreslå en ny hållplats genom att kontakta bokbussen: kirjastoauto@kirkkonummi.fi. Du hittar bokbussens tidtabell på bibliotekets webbplats kirkkonummi.verkkokirjasto.fi/sv.

Biblioteken i Kyrkslätt betjänar begränsat ända till 30.4. Medan servicen är begränsad kör bokbussen normalt sina morgon- och kvällsrutter, men kunderna får inte gå in i bussen och själv välja sina böcker, utan materialet måste reserveras i förväg. Det kostar inget att reservera, och det lyckas bäst antingen via webbiblioteket eller per e-post. Chauffören överlämnar böckerna du reserverat utanför bussen på hållplatsen.

Vi ses i bokbussen!

Bokbussen Ella