Föreskrifter om avfallshanteringen i huvudstadsregionen och Kyrkslätt

01.02.2019 06:00

Kategori: Kungörelse

 

Styrelsen för samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) har den 18 januari 2019 godkänt de ändrade föreskrifterna om avfallshanteringen i huvudstadsregionen och Kyrkslätt. Föreskrifterna träder i kraft den 1 mars 2019. För skyldigheterna att samla in bioavfall, kartong-, glas- och plastförpackningar samt små metallföremål separat gäller en övergångstid, och de träder i kraft den 1 januari 2021.

 

Beslutet om att godkänna de ändrade avfallshanteringsföreskrifterna har lagts fram för allmänheten den 1 februari 2019 på HRM:s samt Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda städers och Kyrkslätts kommuns anslagstavlor. Utdrag ur beslutet och dess bilagor fås från HRM:s registratorskontor, kirjaamo(at)hsy.fi. Dessutom finns avfallshanteringsföreskrifterna och motiveringspromemorian tillgängliga på HRM:s webbplats under adressen www.hsy.fi.

 

Helsingfors den 1 februari 2019

 

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM