Föredragninglistor, protokoll och tjänsteinnehavarbeslut

Föredragninglistor och protokoll (från och med 12.6.2017)

Vi har tagit ibruk ett nytt informationshanteringssystem 12.6.2017.

Organens protokoll 1.6 - 12.6.2017:
Kommunstyrelsen 5.6.2017 protokoll
Byggnads- och miljönämnden 7.6.2017 protokoll
Nämnden för serviceproduktions vägsektion 15.6.2017 protokoll