Föredragninglistor, protokoll och tjänsteinnehavarbeslut

Föredragningslistor och protokoll

Protokoll finns framlagda på kommunens webbplats i 2 år.

Äldre protokoll kan efterfrågas av kommunens registratur.

Tjänsteinnehavarbeslut (I alfabetisk ordning efter tjänsteinnehavare)

Tjänsteinnehavarbeslut (I kronologisk ordning)

Tjänsteinnehavarbeslut finns framlagda på kommunens webbplats i 3 månader.