Föredragninglistor, protokoll och tjänsteinnehavarbeslut

Föredragningslistor och protokoll från och med 13.5.2019

Föredragninglistor och protokoll 1.10.2017 - 12.5.2019

Organens protokoll 1.6 - 12.6.2017:
Kommunstyrelsen 5.6.2017 protokoll
Byggnads- och miljönämnden 7.6.2017 protokoll
Nämnden för serviceproduktions vägsektion 15.6.2017 protokoll


Tjänsteinnehavarbeslut

Tjänsteinnehavarbeslut finns framlagda på kommunens webbplats i 3 månader (beslut som fattats före 6.5.2019 finns framlagda i 2 månader).

Tjänsteinnehavarbeslut från och med 6.5.2019