Fördröjningar i smittspårningen i Kyrkslätt

02.03.2021 08:41

Kategori: Coronasituationen Vård- och omsorgsväsendet

Enheten för smittsamma sjukdomar i Kyrkslätt är för tillfället belastad, och smittspårningen fördröjs. Man hinner ringa upp personerna som fått smittan inom ett dygn efter att uppgifterna inkommit till smittspårningen, men de som befunnit sig i den smittades sällskap och som eventuellt exponerats för coronaviruset hinner man nå och försätta i karantän först efter några dagar, ibland t.o.m. efter en vecka.

Antalet coronavirusfall ökar fort i Kyrkslätt. T.o.m. 1.3.2021 har det konstaterats sammanlagt 421 fall i kommunen. Fallen har ökat med 48 jämfört med situationen för en vecka sedan, och med 62 jämfört med för två veckor sedan. Incidensen är nu 155/100 000 invånare, då den för två veckor sedan var 97,5/100 000. Över hälften av smittorna är den brittiska virusvarianten som sprids lättare.

Fyrlogo