Fordonstrafiken till Masaby bibliotek och allaktivitetshus via Lingonbacken

25.09.2019 15:15

Kategori: Gator och vägar Bibliotek

Gatubyggnadsentreprenaden i Masaby har framskridit så långt att förbindelsen till Masaby bibliotek och allaktivitetshus på Sundsbergsvägen har avstängts för fordonstrafik enligt gatuplanerna. I fortsättningen löper trafiken till och från biblioteket via Lingonbacken. Det finns en gång- och cykelförbindelse från Sundsbergsvägen, den slutliga förbindelsen kommer nära rondellen i korsningen mellan Masabyvägen och Sundsbergsvägen.

Köranvisning:

Från kommuncentrum längs Masabyvägen till biblioteket:

Sväng före Masaby till Lingonbacken i riktning mot hälsocentralen och därifrån förbi hälsocentralen till allaktivitetshusets parkeringsområde.

Från Sundsbergsvägen till biblioteket:

Kör till den nya rondellen i korsningen mellan Sundsbergsvägen och Masabyvägen och fortsätt till vänster i riktning mot kommuncentrum. Sväng efter backen till vänster till Lingonbacken i riktning mot och förbi hälsocentralen till bibliotekets parkeringsområde.

Från Smedsbyvägen till biblioteket: 

Kör till den nya rondellen i korsningen mellan Masabyvägen och Sundsbergsvägen och fortsätt rakt i riktning mot kommuncentrum. Sväng efter backen till vänster till Lingonbacken i riktning mot och förbi hälsocentralen till bibliotekets parkeringsområde.

 

Vi beklagar att skyltningen för tillfället är bristfällig. Vi kommer att laga skyltarna så fort som möjligt.

 

Gatuentreprenaden i Masaby håller tidtabellen och ska bli färdig sommaren 2020.

Fordonstrafiken till Masaby bibliotek och allaktivitetshus via Lingonbacken