Förbud mot övertid och turbyten kan påverka daghemmens verksamhet

21.09.2018 17:53

Kategori: Barn Småbarnspedagogik

Flera fackförbund har meddelat om förbud mot övertid och turbyten under tiden 26–28.9.2018. Förbunden har meddelat att åtgärderna inleds på onsdag 26.9.2018 kl. 6.00 och avslutas på fredag 28.9 kl. 23.59. 
 
På daghemmen kan det här leda till situationer där öppettiderna måste ändras med kort varsel, till exempel om någon i personalen insjuknar. Vi meddelar om eventuella ändrade tider så fort som möjligt per e-post och textmeddelande. I synnerhet om morgnarna kan det ändå uppstå situationer där vi inte kan meddela förändrade tider i förväg. 

I konfliktåtgärderna deltar åtminstone Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer, Tehy, Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia, Hälsovårdarförbundet och offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty. Fackförbunden motsätter sig regeringens förslag att försvaga anställningsskyddet i företag som sysselsätter färre än 20 personer. 

Uppdatering 25.9.2018

Också Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL har meddeleat om konfliktåtgärder som gäller alla nätsan alla avtalsbranscher. Förbundets förbud mot övertid och turbyten träder i kraft måndag 1.10.2018 kl. 00.00 och är i kraft tills vidare.

Enligt JHL:s meddelande gäller konfliktåtgärden inte kommunala tjänsteinnehavare, familjedagvårdare, trefamiljsdagvårdare och pararbete i familjedagvården.

Uppdatering 1.10.2018

Undervisningssektorns fackorganisation OAJ har meddelat om förbud mot övertid och skiftbyten i privata daghem fr.o.m. 8.10.2018 kl. 00.00. Förbudet gäller alla OAJ-medlemmar som jobbar i privata daghem. Förbudet är i kraft tills vidare.

OAJ:s förbud gäller för tillfället inte de medlemmar som jobbar inom den kommunala småbarnspedagogiken. 

kykslätts kommuns logotyp