Förbättringar i tidtabellerna och rutterna i Kyrkslätt på måndag 4.3

14.02.2019 19:00

Kategori: Trygga skolskjutsar och kollektivtrafik i Kyrkslätt -projekt Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Det sker ändringar i tidtabellerna och rutterna i Kyrkslätt den 4 mars. HRT har planerat förändringarna i tätt samarbete med Kyrkslätt kommun och invånare.

Det viktigaste syftet med förändringarna är att snabba upp resorna mellan Kyrkslätt och Mattby. Tack vare förändringarna blir restiderna under rusningstider kortare från Kantvik och Kolsarby till Gesterby samt också från Kantvik till Mattby. Restiden från Kantvik och Obbnäs till Mattby utanför rusningstider förkortas med 20 minuter.

Också servicenivån för busslinjerna från Kantvik, centrum, Hindersby och Tolls till Mattby förbättras på vardagar i dagtid och på kvällar samt under veckosluten i dagtid. Tack vare den förbättrade servicen på linje 173Z finns det busstrafik i Tolls även i fortsättningen under lågtid. Resorna från Kantvik ock Kolsarby till Ravals och Lindal blir med byte.

Ändringen påverkar linjerna 171, 172, 172V, 173, 173N, 174Z, 902, 902K och 903. Tidtabellerna för linjerna 173K och 173N samt linjer som går från Kyrkslätt till Sjundeå dvs. linjerna 181, 181K och 182, 182A förblir oförändrade.

Förändringarna från 4.3

  • En ny busslinje 172V sätts in. Linjen ersätter avgångarna under rusningstid på linje 172 (Mattby (M) – Kantvik).

    Linje 172V går från Kantvik via Kyrkslätt resecentrum direkt till Gesterby med 30 minuters mellanrum under rusningstider och vidare samma rutt som linje 172 via Masaby till Mattby metrostation.
  • Trafikeringstiden för linje 173Z utvidgas så att linjen kör också i dag- och kvällstrafik samt under veckosluten. 
    I fortsättningen är linjens turintervall 30 minuter under rusningstider och 60 minuter utanför rusningstider.
     
  • Linje 172 går i fortsättningen utanför rusningstider med en timmes intervaller och ersätter avgångar på den nuvarande linjen 173. På vardagar kör linje 173 endast enstaka avgångar utanför rusningstider.

 Också hållplatserna Friggesby skola (Ki0935 och Ki0936) dras in och linjerna 902 och 902K får en ny rutt som inte längre går via skolan som läggs ned. Flera busslinjer får ny tidtabell dvs. avgångstiderna från Mattby eller Kyrkslätt resecentrum ändras. De förändrade tidtabellerna och rutterna hittar du i Reseplaneraren.

Tidtabellerna per linje i PDF-form:

Linjerna 171-174Z
Linjerna 902 och 902K
Linje 903

Förändringarna har planerats i samarbete med invånare

Planering av förändringarna startades när Kyrkslätt kommun bad HRT att kartlägga busstrafiken efter att metrotrafiken till Esbo hade börjat och busslinjerna från Kyrkslätt i riktning mot Helsingfors hade blivit anslutningslinjer.

Höstens undersökning syftade till att kartlägga invånarnas resvanor i Kyrkslätt. HRT ordnade också en invånarpanel om linjenätsplaner och skrev blogg där invånare i Kyrkslätt kunde kommentera planerna.

Se kartan

bussit talvi