Förändringar i klientavgifterna inom småbarnspedagogiken från början av mars

31.01.2019 13:17

Kategori: Barn Småbarnspedagogik

Bildnings- och fritidsnämnden har på sitt möte 30.1.2019 beslutat om förändringar i klientavgifter för småbarnspedagogik fr.o.m. 1.3.2019. Det innebär att timgränserna blir färre.

Enligt nedanstående tabell fattas nya beslut om klientavgifter utgående från de nuvarande besluten om småbarnspedagogik/förskoleundervisning. Vårdnadshavarna ombeds kontrollera den nuvarande veckotimgränsen i sitt beslut om småbarnspedagogik/förskoleundervisning eller i Päikky. Om veckotimgränsen motsvarar det  nuvarande behovet, behöver vårdnadshavarna inte göra någonting.  Ni får ett nytt beslut om småbarnspedagogik/förskoleundervisning i månadsskiftet februari-mars och efter det ett nytt beslut om klientavgiften.

Nuvarande veckotimgränser och %-andel av avgiften          

Nya veckotimgränser och %-andel av avgiften          

högst 20 h/vecka 50 % högst 20 h/vecka 60 %
högst 25 h/vecka 60 % 21-35 h/vecka 80 %
högst 30 h/vecka 80 % 21-35 h/vecka 80 %
högst 40 h/vecka 90 % över 35 h/vecka 100 %
över 40 h/vecka 100 % över 35 h/vecka 100 %


Försöket med 20 timmar avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar 1.8.2018-31.7.2019.

Nuvarande veckotimgränser och %-andel av avgiften       Nya veckotimgränser och %-andel av avgiften    
5 år småbarnspedagogik + högst 20 h/vecka 40 % 5 år småbarnspedagogik + högst 20 h/vecka60 %
5 år småbarnspedagogik + högst 25 h/vecka 55 % 5 år småbarnspedagogik + över 20 h/vecka 80 %
5 år småbarnspedagogik + över 25 h/vecka70 % 5 år småbarnspedagogik + över 20 h/vecka 80 %

Förskoleundervisning

Nuvarande veckotimgränser och %-andel av avgiften  Nya veckotimgränser och %-andel av avgiften    
Förskoleundervisning + högst 20 h/vecka 40 % Förskoleundervisning + högst 20 h/vecka 60 %
Förskoleundervisning + högst 25 h/vecka 55 % Förskoleundervisning + över 20 h/vecka 80 %
Förskoleundervisning + över 25 h/vecka 70 % Förskoleundervisning + över 20 h/vecka 80 %

Ifall veckotimgränserna enligt ovanstående tabell inte motsvarar behovet ska vårdnadshavarna i fylla i blanketten om ändringar i vårdtider, som fås från daghemmet. Blanketten ska lämnas in senast 8.2.2019.

Familjer som har barn i familjedagvård har fått meddelande per e-post och får blanketten för ändring av vårdtiden av familjedagvårdsledaren.

Exempel: Barnets vårdbehov är nu högst 40 h/vecka och då fattas ett nytt beslut för över 35 h/vecka. Barnet behöver småbarnspedagogik bara 33 h/vecka, alltså fyller familjen i blanketten om ändringar i att behovet av småbarnspedagogik är 21-35 h/vecka.

Ytterligare information ger daghemsföreståndarna eller dagvårdschef Margot Flinck (margot.flinck@kirkkonummi.fi)

Frågor om betalningarna och deras storlek kan skickas per e-post: varhaiskasvatuksenmaksut@kirkkonummi.fi

Läs hela meddelandet om avgifterna för småbarnspedagogiken

Kyrkslätts kommuns logga