Förändring i hemvårdsstödets kommuntillägg

29.08.2018 15:28

Kategori: Barn Småbarnspedagogik

Principerna för hemvårdsstödets kommuntillägg har ändrats från början av augusti.  En familj kan ansöka om hemvårdsstöd, om det i familjen finns ett barn under 3 år som vårdas hemma. Förändringen gäller familjens äldre barn som deltar i småbarnspedagogik

Fr.o.m. 1.8.2018 kan familjens övriga barn som är över 3 år vara med i klubbverksamhet, delta i småbarnspedagogik eller förskoleundervisning, utan att det barn som vårdas hemma förlorar kommuntillägget (Kyrkslättstillägg).

Läs mer om hemvårdsstödets kommuntillägg dvs. Kyrkslättstillägget.

barn som cyklar