Förändrade trafikarrangemang i centrum av Kyrkslätt 6–9.11.2018

05.11.2018 16:13

Kategori: Gator och vägar

Sammanlagt 40 specialtransporter levereras till Kirkkoharjun koulu 6–9.11.2018, då elementen för den tillfälliga skolbyggnaden levereras. Det är 10 transporter dagligen och elementen anländer för installation med jämna mellanrum under dagens lopp.

Transportrutten går längs Gamla Kustvägen – Kyrkstallsvägen – Ervastvägen – Skolstigen.

På grund av transporterna kommer man att sätta upp parkeringsförbud på Ervastvägen och så länge transporterna pågår är man tvungen att avlägsna trafikmärken i korsningen mellan Ervastvägen och Skolstigen.

Specialtransporterna kan stundvis förorsaka olägenhet för trafiken längs rutten, liksom för gång- och cykeltrafiken då de korsar Stationsvägen.

Man strävar efter att återställa arrangemangen till det normala senast till kvällen 9.11.2018.

Trafikmärken som avlägsnas