FN:s Världsvattendag 22.3.2018

20.03.2018 10:30

Kategori: Vattenförsörjning

FN:s Världsvattendag 22.3.2018

http://worldwaterday.org/

Temat för FN:s Världsvattendag 2018 är ”Nature for Water”.
Vattendagen har firats sedan år 1992. Syftet med vattendagen som firas 22 mars är att påminna oss om betydelsen av rent vatten och med ett tema som växlar varje år lyfta fram olika synvinklar på kvalitet och tillgång i fråga om rent vatten.
Temat för år 2018 är naturliga metoder för att lösa vattenrelaterade problem. Extrema väderfenomen har gjort att både översvämningar och torka har ökat. Man lider också av problem med vattenkvaliteten på olika håll i världen.
Även i Finland har man fäst mer uppmärksamhet vid naturlig hantering av lakvatten. Ökad byggd areal i tätorter, extrema väderfenomen samt ökade skadliga ämnen har medfört tryck på att behandla dagvattnet redan där det uppstår. I tätorterna kan problemen som förorsakas av regnvatten och smältvatten från snön kontrolleras bland annat genom att förbättra vattenhållningsförmågan med naturliga metoder samt genom att integrera lösningar för behandling av dagvatten i konstruktionerna.
Naturliga metoder också renar dagvattnet innan det hamnar i vattendragen. Dessutom finns också i den byggda miljön värdefulla vattendrag såsom bäckar, som utökar områdets rekreationsvärden och vars ekologiska tillstånd kan förbättras genom att behandla dagvatten redan innan det leds ut i vattendragen.

 

Vesihuolto