FN:s globala mål i fokus i Winellska skolan

07.10.2019 14:46

Kategori: Skolor Unga Utbildning

I Winellska skolan har årskurserna 7 och 8 jobbat mellan 23.9 och 27.9 med den första av årets två kompetensveckor. Vi började förra året med ett system där vi fokuserar på de 17 globala målen för hållbar utveckling som är en del av FNs Agenda 2030. Meningen med kompetensveckorna är att då eleven gått ut årskurs 9 har hen jobbat med alla mål på ett mångsidigt, praktiskt och ett ämnesövergripande sätt. Det här året jobbar vi dessutom med att stärka elevernas samarbetsförmågor och gruppfärdigheter.

""

Veckan börjades på måndagen med två engagerande föreläsningar. André Lindqvist från Nylands brigad berättade för oss om sin tid som fredsbevarare i Libanon. Ida Haapamäki från Finlands Marthaförening berättade i sin tur för oss om sin minimalistiska livsstil. Eleverna hann också med en orientering i närmiljön där de svarade på relevanta frågor om hållbar utveckling med hjälp av det digitala spelet Seppo.

På tisdagen började arbetet i de olika workshoparna och här kommer några exempel på vad våra elever har fått göra under veckan.

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

I Mål 11 – Hållbara städer och samhällen har eleverna arbetat problembaserat. De har fått som uppgift att planera vad de ska ta med sig och hur de ska leva på en isolerad ö i tio år. Förutsättningarna är att ön är i så gott som samma skick då de lämnar den. De har ingen kontakt med omvärlden och måste vara självförsörjande

Mål 1o: Minskad ojämlikhet
I Mål 10 – Minskad ojämlikhet, jobbade eleverna med temat minskad ojämlikhet. De diskuterade vad ett jämlikt samhälle betyder för oss samt känner efter vilka känslor de paralympiska grenarna, som eleverna har fått testa, har väckt.

Mål 14: Livet in havet

I Mål 14 – Livet i havet har eleverna funderat över varför vattnet på jorden är en resurs vi måste ta vara på och hur vi kan ta hand om våra hav. Eleverna har renat vatten från olika saker, t. ex. olja, skräp, surhet och mikroplaster. Eleverna har även funderat på hur länge det tar för olika föremål att förmultna. Vi har även sett på filmklipp och olika projekt som redan görs för att rena haven och så hat eleverna funderat över vad de själva kan bidra med.

Mål 1: ingen fattigdom

I Mål 1 – Ingen fattigdom har eleverna bekantat sig med fattigdom ur ett historiskt och matematiskt perspektiv. De placerade länder i ordningsföljd enligt hur rikt landet är, såg på Hans Roslings film Don’t Panic - End Poverty samt jobbat med Gapminder organisationens statistik över världens länder. Eleverna jobbade i smågrupper där varje grupp fick ett land som de fokuserade på. I slutet av dagen presenterade eleverna hur landets historia har påverkat landets ekonomiska utveckling och närvaro eller frånvaro av fattigdom.

Mål 12: hållbar produktion och konsumtion

I Mål 12 – Hållbar produktion och konsumtion-workshopen arbetade eleverna med hur var och en av oss kan bidra till att minska på det berg av mat som slängs bort varje dag. De hade kontakt med en av närbutikerna som varje dag plockade ihop matkassar till oss. I kassarna fanns livsmedel där bäst före datum eller sista användningsdagen inföll samma dag som vi fick produkterna. Genom att dofta, smaka och titta planerade eleverna fantastiska menyer av dessa livsmedel som vi sedan avnjöt tillsammans. Andra delen av workshopen fick eleverna planera och trycka egna logon på tygkassar.

Mål 16: fred, rättvisa och god förvaltning

I Mål 16 – Fred, rättvisa och god förvaltning börjades dagen med gruppdynamiska övningar som belyste vilken utgångspunkt olika människor har i livet då det gäller fred och rättvisa. Sedan såg eleverna filmen Freedom Writers och diskuterade och analyserade filmen.

Veckan avslutades med en samling i jumpasalen där eleverna fick se en presentation av kompetensveckans olika alster. Många glada miner och tummar upp bevisade att veckan hade varit en succé!

Katja Långvik-Bucher

Barnvänlig kommun -logo

Affisch om kompetensveckan