Flyttning till Gillobacka främjar sysselsättningstjänsternas verksamhet och hjälper med utvecklingen dagverksamheten för äldre

17.12.2020 14:31

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Vård- och omsorgsväsendet

Sysselsättningsenheten Toimaris funktioner, dagverksamheten för äldre och hjälpmedelsservicen inom rehabiliteringstjänsterna flyttar till Gillobacka under våren. Kyrkslätts kommunfullmäktige godkände 16.11 projektplanen för att ta i bruk lokalerna i Gillobacka.

Toimaris funktioner är för närvarande placerade i flera lokaler i centrum, Masaby och Jorvas. – Genom att flytta till Gillobacka främjar förenandet av verksamheten ekonomiskt och innehållsmässigt sysselsättningstjänsternas verksamhet, och kommunala lokaler kan överlåtas för annat bruk, berättar chefen för Kyrkslätts sysselsättningsenhet Toimari Ulla Railio.

De större lokalerna som Gillobacka erbjuder ger också goda möjligheter till mångsidig utveckling av dagverksamheten för äldre. – Vi vill utveckla och modernisera dagverksamheten som är riktad till äldre Kyrkslättsbor, och vi har i projektplanen framskridit till konkreta åtgärder. Under våren 2021 får dagverksamheten flytta från sina nuvarande, mindre lokaler till rymligare lokaler i Skogshyddan i Gillobacka, säger ledaren för resultatområdet för de äldre i Kyrkslätts kommun Gun-Lis Wollsten.

– Flyttningen till Gillobacka möjliggör även inledande av samarbete med Toimari, vilket ger dagverksamheten mervärde. I Gillobacka gårdsomgivning finns trygga och fridfulla friluftsrutter, och inomhus blir det möjligt att verka i olika smågrupper, tillägger Wollsten.

Gillobacka