Flerspråkighet som utmaning för kulturutbudet

21.10.2019 15:19

Kategori: Kultur

I diskussionsmötesserien om Kyrkslätts kulturstrategi stod temat ”Hemspråk och kultur” på tur. På evenemanget, som ordnades på kulturcentret Luckan i torsdags, dryftades hurdana utmaningar flerspråkigheten medför för kulturevenemang.

Som inledning till hemspråksmötet tillfrågades deltagarna vilka språk som används hemma hos dem och på jobbet. Det mest exotiska hemspråket var farsi, som talas i Iran. Sammanlagt talas det över 70 olika modersmål i Kyrkslätt. Det är en utmaning att hitta aktiviteter på eget språk. På mötet dryftades kulturens framtid i Kyrkslätt på finska, svenska och engelska.

kultur

Kulturcentret Luckan är ett gott exempel på ett utrymme där Kyrkslättsbor i alla åldrar som talar olika språk kan mötas t.ex. för att syssla med målning. Inför språkmötet ordnades en målarverkstad med akrylfärger.

Det nya biblioteket väcker hopp

På mötet frågade man efter sådana utrymmen där människor i alla åldrar som talar olika språk kan träffas. För närvarande finns det separat ungdomsgårdar och centraler för de äldre, men det vore ännu bättre om alla kunde mötas och agera tillsammans i gemensamma utrymmen.

I fråga om det nya biblioteket i Kyrkslätt uttrycktes stora önskemål om att det blir en mötesplats för Kyrkslättsbor i alla åldrar som talar olika språk, ett lättsamt vardagsrum. Och att det är tillräckligt sent öppet varje dag.

Man ville ha fram musik, bildkonst, dans och annan motsvarande kultur på det nya biblioteket så att varje Kyrkslättsbo kan skapa det eller njuta av det.

kultur

Barngruppens fina musikuppträdande framhävde vikten av samarbete. Musikuppträdandet är från en musikkurs för barn. Kursen ordnades gemensamt av medborgarinstitutet och Luckan.

 Kultur överallt, även utomhus

På mötet dryftades hur man skulle kunna sänka skiljemurarna mellan de olika språkgrupperna. Man skulle kunna börja använda kulturutrymmena effektivare när kommuninvånarna modigt kontaktar organisationer för främmande språk i tecken av gemensam aktivitet.

Man dryftade också effektiv användning av utrymmen med tanke på ekologin. Det finns skäl att planera de nya utrymmena mångsidiga så att man även beaktar där kulturverksamhetens behov. Också utveckling av kulturanvändning av parker och andra gemensamma områden under sommarsäsongen är välkommen.

kultur