Flera bussturer för skolresorna - extra avgångar på linjerna 903 och 903K fr.o.m. 29.3

25.03.2021 12:32

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Avgångar läggs till på linjerna 903 och 903K från och med måndag 29.3. Med turerna förbättras skolreseförbindelserna från Winellska skolan, Gesterbyn koulu och Jokirinteen oppimiskeskus mot Hila och Kantvik.

Morgontrafiken

903K-linjens avgångar från Hila på morgonen kl. 7.10 och 8.11 körs tillsvidare med två bussar för att säkerställa kapaciteten. Behovet av en reservbil i morgontrafiken bedöms under våren, och ändringar kan förekomma om passagerarmängderna förändras.

Eftermiddagstrafiken

Tre nya avgångar läggs till i båda riktningarna i eftermiddagstrafiken för att betjäna Winellska skolans och Gesterby skolcentrums förbindelser.

På linje 903K läggs till avgångar kl. 13.05, 14.05 och 15.00 från Kyrkslätts resecenter (bussarna är på Gesterbybågens hållplats kl. 13.10, 14.10 och 15.05).

De nuvarande eftermiddagsavgångarna på linje 903K kl. 13.28, 14.25 och 15.21 från resecentret betjänar också i fortsättningen Jokirinteen oppimiskeskus skolreseförbindelser.

903K som avgår tidigare på eftermiddagen kl. 12.23 från resecentret betjänar utöver Jokirinne även Winellska skolan och Gesterby skolcentrum.

Bussarna på linje 903 avgår från Hila på eftermiddagen kl. 13.42, 14.42 och 15.45.

Den nya tidtabellen finns i Reseplaneraren och i pdf-format på sidan Tidtabellerna och kartorna i utskrivbar form. Linjerna 903 och 903K körs bara under skoldagar.

Kyrkslätts fyrlogo