Fler uppgifter förs över till informationsresursen inom småbarnspedagogik Varda

01.08.2019 09:20

Kategori: Småbarnspedagogik Barn

Enligt den nya lagen om småbarnspedagogik (540/2018) överförs småbarnspedagogikens kunduppgifter fr.o.m. årsskiftet till informationsresursen inom småbarnspedagogik Varda.
Fr.o.m. 1.9.2019 förs också uppgifter om vårdnadshavarna in i Varda. Uppgifterna som ska föras in omfattar vårdnadshavarnas personuppgifter. I Varda sparas följande personuppgifter om vårdnadshavarna:
• namn, personbeteckning, studentnummer, modersmål, hemkommun och kontaktuppgifter
• beloppet på klientavgiften för småbarnspedagogiken och servicesedelns värde
• familjens storlek enligt lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken
• begynnelse- och slutdatum för beslutet om avgiften.

I anknytning till uppgiftshelheten som berör vårdnadshavare sparas i Varda endast uppgifter om de barn som deltar i småbarnspedagogisk verksamhet samt sådana uppgifter om deras vårdnadshavare som finns i Befolkningsdatasystemet.

Läs mer om Varda 

Dataskyddsbeskrivningen för småbarnspedagogikens kundregister i Kyrkslätt

kommunens logga fyren