Fjärrlån

Böcker och annat material som inte finns i vår egen samling kan lånas som fjärrlån.

Fjärrlån förmedlas enligt det lånegivande bibliotekets lånetider och andra villkor, som t.ex. om materialet ges som hemlån.

Om biblioteket inte har material på ditt modersmål, kan vi beställa det gratis från Flerspråkiga biblioteket. Flerspråkiga bibliotekets uppgift är att skaffa material på sådana språk som används lite i Finland.

Fjärrlånen avhämtas och lånas vid disken. Ta bibliotekskortet med. Dina fjärrlån syns bland dina lån i webbiblioteket men kan inte förnyas där. Om du vill förnya fjärrlånen ta kontakt med biblioteket.

Priser för fjärrlån

• Fjärrlån inom Finland 4 € / bok.
• Fjärrlån från andra nordiska länder 10 € / bok.
• Fjärrlån från andra länder i utlandet 30 € / bok.
• Kopieringsavgift fastställs av det lånegivande biblioteket.

Fjärrlåneavgiften betalas då materialet avhämtas. En avgift tas ut också för fjärrlån som inte avhämtas.

Anvisning

Fjärrlånens lånetider måste respekteras! Om du vill beställa eller förlänga ett fjärrlån, kontakta biblioteket eller fjärrlånetjänsten:

Huvudbibliotekets fjärrlån:
kaukopalvelu@kirkkonummi.fi eller på telefon 040 126 9390.

Masaby biblioteks fjärrlån:
masalan.kirjasto@kirkkonummi.fi eller telefon 09 2967 2137.

Veikkola biblioteks fjärrlån:
veikkolan.kirjasto@kirkkonummi.fi eller telefon 09 2967 2100.

Medborgare
Bibliotek
ömsesidig aktivitet / utlåningsverksamhet, biblioteksservice / fjärrlån, biblioteksservice / informationstjänst

I frågor om fjärrlån kontakta:

Huvudbibliotekets fjärrlån:
kaukopalvelu@kirkkonummi.fi
tf. 040 126 9390

Masaby biblioteks fjärrlån:
masalan.kirjasto@kirkkonummi.fi
tf. 09 2967 2137

Veikkola biblioteks fjärrlån:
veikkolan.kirjasto@kirkkonummi.fi
tf. 09 2967 2100