Fjärrlån

Böcker och annat material som inte finns i vår egen samling kan lånas som fjärrlån.

Fjärrlån förmedlas enligt det lånegivande bibliotekets lånetider och andra villkor, som t.ex. om materialet ges som hemlån.

Om biblioteket inte har material på ditt modersmål, kan vi beställa det gratis från Flerspråkiga biblioteket. Flerspråkiga bibliotekets uppgift är att skaffa material på sådana språk som används lite i Finland.

Fjärrlånen avhämtas och lånas vid disken. Ta bibliotekskortet med. Dina fjärrlån syns bland dina lån i webbiblioteket men kan inte förnyas där. Om du vill förnya fjärrlånen ta kontakt med biblioteket.

Priser för fjärrlån

  • Fjärrlån 4 €
  • Fjärrlån från andra länder än Finland debiteras enligt den avgift som leverantören fastställt
  • För kopior debiteras den avgift som leverantören fastställt
  • Mikrofilmer (1-6 rullar) 9 €
  • Mikrokort (1-1500 kort) 9 €

Fjärrlåneavgiften betalas då materialet avhämtas. En avgift tas ut också för fjärrlån som inte avhämtas.

Anvisning

Fjärrlånens lånetider måste respekteras! Om du vill beställa eller förlänga ett fjärrlån, kontakta biblioteket eller fjärrlånetjänsten:

Huvudbibliotekets fjärrlån:
kaukopalvelu@kirkkonummi.fi eller på telefon 09 2967 2467.

Masaby biblioteks fjärrlån:
masalan.kirjasto@kirkkonummi.fi eller telefon 09 2967 2137.

Veikkola biblioteks fjärrlån:
veikkolan.kirjasto@kirkkonummi.fi eller telefon 09 2967 2100.

Medborgare
Bibliotek
biblioteksservice / fjärrlån, material (stoff) / biblioteksmaterial

I frågor om fjärrlån kontakta:

Huvudbibliotekets fjärrlån:
kaukopalvelu@kirkkonummi.fi
tf. 09 2967 2467

Masaby biblioteks fjärrlån:
masalan.kirjasto@kirkkonummi.fi
tf. 09 2967 2137

Veikkola biblioteks fjärrlån:
veikkolan.kirjasto@kirkkonummi.fi
tf. 09 2967 2100