Finskspråkiga grundskolor - Centrumområdet

Centrumområdet har fyra finskspråkiga grundskolor.

I Centrumområdet fungerar Gesterby, Heikkilä, Kantvik och Kirkkoharju skolor.

Medborgare, Barn och barnfamiljer
Utbildning - Grundläggande utbildning
undervisning / grundläggande utbildning, medborgerliga skyldigheter / läroplikt