Finskspråkig natur- och miljöinriktad förskoleundervisning börjar i Finnsbackan päiväkoti

05.02.2019 11:58

Kategori: Utbildning Småbarnspedagogik Barn

I Finnsbackan päiväkoti inleds natur- och miljöbetonad förskoleundervisning i augusti 2019. Vi utnyttjar skogen, naturen och både den byggda och obebyggda miljön som inlärningsmiljö. Vi lär oss tillsammans om hållbar konsumtion och beundrar naturens mångfald.

I förskoleundervisningen bekantar vi oss med olika fenomen och saker som barnen är intresserade av. Vi använder Case forest-pedagogik, som hela Finnsbackan päiväkotis personal har fått utbildning i.

Grunden för relationen till naturen läggs redan i barndomen. Vi planerar verksamheten genom att beakta de olika dimensionerna i hållbar utveckling (ekologisk, social, ekonomisk och kulturell).

Anmälan till förskoleundervisningen pågår som bäst. Om du vill söka till den finskspråkiga natur- och miljöinriktade förskoleundervisningen ska du söka till Finnsbackan päiväkoti och fältet för tilläggsinformation skriva natur- och miljöinriktad förskoleundervisning.

Vi ordnar ett informationstillfälle för de barn som har fått plats i förskoleundervisningen och deras vårdnadshavare i maj.

Ytterligare information om verksamheten ger

föreståndaren för Finnsbackan päiväkoti
Elina Utriainen
040 568 9620
elina.utriainen@kirkkonummi.fi

Barn på naturutflykt