Finska Vetenskaps-Societetens lärarpris 2020 till lektor Tanja Ingelin, Kyrkslätts gymnasium

29.04.2020 10:23

Kategori: Skolor Utbildning Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Tanja Ingelin har den 29 april tilldelats Finska Vetenskaps-Societetens lärarpris 2020. Vi gratulerar!

Ingelin jobbar som lektor i historia, samhällslära och religion i Kyrkslätts gymnasium och har varit den drivande kraften bakom Kyrkslätts gymnasiums nya profilering inom företagsamhet. Dessutom är hon en föregångare för den digitaliserade undervisningen samt en inspirerande och uppskattad pedagog.

Under Ingelins ledning har studieprogrammet för företagarlinjen ständigt utvecklats och omfattar nu en stark kontakt med Ung Företagsamhet, ett tätt och regelbundet nätverkande med lokala företagare i Kyrkslätt och ett gott samarbete med högskolor och yrkeshögskolor i huvudstadsregionen.

Studierna vid företagarlinjen har en betoning på entreprenörskap, kommunikation och marknadsföring, praktisk företagsamhet, IT-verktyg, nationalekonomi samt språk. Studieprogrammet ger deltagarna en bred, mångsidig och praktisk erfarenhet av entreprenörskap samtidigt som de får en starkt teoretisk bas för sitt kunnande. Det här skulle inte vara möjligt utan det team som ansvarar för företagarlinjen, koordinerat av Ingelin.

Redan nu finns det fina exempel på företag som startat vid företagslinjen under handledning av Ingelin och fortsatt som självständiga företag.

Finska Vetenskaps-Societetens lärarpris delas år 2020 ut till en lärare i ett svenskspråkigt gymnasium (humanistisk-samhällsvetenskapliga ämnen) samt två lärare i finskspråkiga gymnasier (en lärare i humanistiska ämnen och en lärare i naturvetenskapliga ämnen). Prissumman är 5000 euro. Dessutom får den prisbelönta lärarens skola en summa på 2000 euro för att utveckla undervisningen i lärarens ämne.

Lektor Tanja Ingelin