Finnsbackan päiväkoti

Vi flyttar till Jokirinteen oppimiskeskus i början av 2021. Adressen är: 

Jokiniityntie 5, 02400 Kirkkonummi

Vårt daghem

Från och med 1.8.2020 finns det nio barngrupper i Finnsbackan päiväkoti.. Daghem ligger i kommuncentrum i närheten av den gamla stenkyrkan och biblioteket. Historiens vingslag och kulturell mångfald är kraftigt närvarande i vårt daghem, som grundades år 1980. Vi är för närvarande verksamma i tillfälliga lokaliteter på Kärrvägen. Vår verksamhet flyttar till Jokirinteen oppimiskeskus bakom simhallen då det blivit färdigt.

Vår verksamhet

Barncentrering är utgångspunkten för vår småbarnspedagogik och förskoleundervisning. Barnets vilja att undersöka och fundera på den omgivande världen och barnets frågor, tankar och önskemål ger pedagogerna information om vad barnen är intresserade av, vad de vill lära sig och på vilket sätt man bäst kan stödja och främja deras uppväxt, utveckling och lärande. Glädje är vår bästa lärare.

Vi vill värna om barndomen och stöda fostringsgemenskapen. Barnen får leka, lära sig och undersöka på det sätt som intresserar dem själva. I vårt daghem är olika kulturella bakgrunder och åskådningar en rikedom. Vi har som mål att barnens egna sagor, historier och lekar, humor och glädje syns och hörs i varje barns vardag.

Vår förskoleundervisning och vår småbarnspedagogik har som uppgift att stärka barnets inlärningsförutsättningar. Vi tror på den positiva uppmuntrans kraft. Vi vill stödja utvecklingen av barnets självkänsla genom att ge barnet positiva inlärningserfarenheter både som individ och som medlem i en grupp.

Vi har deltagit i projektet Digga min digiresa för under 3-åringar. Vi gör barnens intressen synliga med hjälp av digitala portfolior för barn och deras närstående.

Vi utnyttjar skogen, naturen och den bebyggda miljön som lärmiljö. Vi lär oss ansvarsfull konsumtion tillsammans. Vi beundrar naturens mångfald och undersöker och bekantar oss med olika fenomen och intressen. Det gör vi med hjälp av Case forest-pedagogik.

Vi deltar i programmet Glädje i rörelse och uppmuntrar barnen att röra på sig både inomhus och utomhus.

På vårt daghem inleds förskoleundervisning med betoning på natur och miljö fr.o.m. 1.8.2019.

Gruppernas kontaktuppgifter

 Grupp Ålder Telefonnummer
Puput 0-4 040 126 9418
Pandat 0-4 040 126 9417
Vilperit 4-5 040 126 9419
Norpat 5 040 126 9314
Heinähatut 6 040 041 6792
Nallet 5-6 040 573 4652

Gruppernas kontaktuppgifter 1.8.2020

 Ryhmä Ikä Puhelinnumero
Hippiäiset 040 126 9418
Sirkut 040 126 9417
Västäräkit 040 126 9419
Kertut 040 824 8394
Varpuset 040 126 9314
Tiaiset 040 041 6792
Pääskyt 040 573 4652
Peipot 040 126 9644
Pajulinnut 050 413 7458

Öppettider:
kl. 6.30–17.30

Om barnet behöver vård utanför öppettiderna, var vänlig och diskutera saken med daghemsföreståndaren. 

Adress:
Kärrvägen 4
02400 Kyrkslätt

E-post:
fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi

Daghemsföreståndare:
Elina Utriainen
040 568 9620

Vice föreståndare:
Emmi Åkerblom
050 327 2787

Speciallärare inom småbarnspedagogik:
Johanna af Björksten
040 126 9836

Psykolog inom småbarnspedagogik:
Aino Saarelainen
040 126 9740

Kurator inom förskoleundervisningen:
Tiia Lamberg-Leinonen
040 126 9741