Finlands UNICEF överlät utmärkelsen En barnvänlig kommun till Kyrkslät

12.12.2017 19:17

Kategori: Barn Barnvänlig kommun Unga Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Finlands UNICEF under ledning av generalsekreterare Marja-Riitta Ketola överlät tisdag 12.12 utmärkelsen En barnvänlig kommun till Kyrkslätts kommun i församlingshemmet i centrum. Erkännandet är ett tack för främjandet av barnens rättigheter i kommunens beslutsfattande, förvaltning och tjänster. Erkännandet är i kraft i två år och förnyande kräver fortsatt utvecklingsarbete.

 

Enligt sakkunnig Sanna Koskinen i Finlands UNICEF i Kyrkslätt har Kyrkslätt aktivt utbildat kommunens personal i fråga om barnens rättigheter.

”I Kyrkslätt har man fått mycket goda erfarenheter av skräddarsydda utbildningar för olika sektorer. Ju mer omfattande och djupare man känner till barnets rättigheter, desto bättre förverkligas barnets rättigheter i vardagen,” konstaterar Sanna Koskinen.

 

Efter överlåtelsen av utmärkelsen fylldes församlingshemmet av välljudande musik då musikinstitutets orkestrar och kammarmusikgrupper uppträdde för en fullsatt sal.

Barnvänlig kommun