Finland 100 Kyrkslätt

Förberedelserna för jubileumsåret Finland 100 i Kyrkslätt

År 2017 fyller det självständiga Finland 100 år. Det är fråga om ett stort år för Finland, och i enlighet med temat byggs året upp tillsammans. Jubileumsåret lever i hela Finland under hela år 2017 och man granskar både Finlands självständighetssekel, nuläget och framtiden.

Hundraårsjubileet firas också i Kyrkslätt. Under år 2017 kommer vi att se både riksomfattande evenemang och kommunens egna festligheter och program planerade och genomförda av aktörer i Kyrkslätt.

Projektet Finland 100, som tillsatts av Statsrådets kansli, ansvarar för jubileumsåret på riksomfattande nivå. För genomförandet på olika håll i Finland ansvarar landskapsförbunden och de stora städerna. Nylands Förbund koordinerar projekt och finansiering i kommuner på förbundets område.

Bekanta dig med jubileumsårets program i Kyrkslätt >

Följ med jubileumsårets framskridande

Du kan också genomföra ditt eget projekt och söka samarbetsparters över kommungränserna. Bekanta dig med förutsättningarna för programmet Finland 100 och vaska fram samarbetsmöjligheter ur ditt eget nätverk.

Kyrkslätt

i Facebook | i Twitter

Riksomfattande webbsidor

Suomi 100 Finland