Fick du inbjudan till resvaneundersökningen? Svara på och inverka

28.08.2018 09:12

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Under hösten genomför HRT en omfattande utredning av invånarnas resvanor i Helsingforsregionen

Nästan 40 000 slumpmässigt utvalda över 7-åriga invånare från 15 olika kommuner får ett brev med inbjudan att delta i HRT:s resvaneundersökning 27.8.–23.11.2018. Utredningens syfte är att kartlägga invånarnas resvanor. Kommunerna som deltar i undersökningen är Borgnäs, Esbo, Grankulla, Helsingfors, Hyvinge, Kervo, Kyrkslätt, Mäntsälä, Nurmijärvi, Sibbo, Träskända, Tusby, Vanda och Vichtis.

HRT vill samla in undersökta uppgifter som grund för trafikpolitiska beslut och framtida planering av smidigare trafik. Genom undersökningen samlar man in information om resvanor bland invånare i alla åldrar och gällande alla olika sorters fortskaffningsmedel. ”Det finns inget annat sätt att få en omfattande helhetsbild av människors resvanor och orsakerna till att de reser än genom en omfattande stickprovsundersökning”, säger Marko Vihervuori, chef för utredningsgruppen vid HSL.
”Därför är det extremt viktigt att alla som fått inbjudan svarar på enkäten, oberoende om de reser med egen bil, kollektivtrafik, cykel, till fots eller kanske inte reser alls”.

Resvaneundersökning