Festlig invigning av Sjökulla inlärningscenter

23.03.2018 13:12

Kategori: Utbildning Småbarnspedagogik Barn

Äntligen! Det var ordet på mångas läppar när Sjökulla inlärningscenter invigdes officiellt fredag 23.3.2018. Centret samlar daghemsbarn och skolelever i åldern 0–13 år från hela norra Kyrkslätt. Skolans rektor Johanna Willman konstaterade att vägen till ett gemensamt inlärningscenter har varit lång, och ibland också besvärlig, men att hon hoppas att den har varit värd mödan.

– Men nu är vi alla här och det är vi jätteglada för. Och fast vi har ett nytt, fint inlärningscenter, så minns vi var våra rötter finns och kommer att förvalta arvet från de tidigare enheterna, konstaterade hon.

Daghemmets föreståndare Catrine Nordström konstaterade att hon egentligen hade bara två ord hon ville säga. Det ena var just ”äntligen” och det andra hade hon lånat av den populära tv-figuren Tanhupallo, dvs. ”WOW”.

Och inlärningscentret är verkligen fint. Det gamla skolhuset, som byggdes redan på 1920-talet, ståtar vackert högst uppe på kullen omgiven av den ombyggda gymnastiksalsbyggnaden och en helt ny byggnad, där det finns ett modernt kök, ny matsal och trevliga lokaliteter för daghem och förskola.

""

Festtalet hölls av Mikael Flemmich, chef för dagvård och utbildning. Eftersom det i publiken fanns både små och stora och unga och gamla hade han ändå bestämt sig för att berätta en morgonsaga, som handlade om fyra troll som tillsammans flyttade in ett nytt fint hus på en kulle, alldeles bredvid en sjö. Efter att ha läst sagan överräckte Mikael Flemmich en låda till barnen.

– En saga tar egentligen aldrig slut, konstaterade han. Nu är det ni som ska jobba i huset som får berätta fortsättningen på sagan. Och jag hoppas att ni i den här lådan samlar berättelser om vad ni har gjort, så att jag kan titta i lådan och läsa era berättelser varje gång jag kommer och hälsar på.

På invigningsfesten deltog alla barn, många föräldrar och andra Sjökulla-vänner, bland annat Hans Holmlund, som var rektor för Sjökulla skola i 35 års tid.

– När jag började 1970 var det här en liten byskola med två lärare, berättar han. Efter något år fick vi så många elever att vi kunde ha tre lärare och tre sammansatta klasser, det var en stor lättnad.

""

Han beundrar det nya inlärningscentret och konstaterar att tomten på kullen är knepig att bygga på, men att lösningen fungerar mycket bra.

–  Det gamla skolhuset är ju en pärla, och kommer verkligen till sin rätt här. Och fast jag alltid har förespråkat små byskolor, så är det här nog tidens melodi.

""

De tidigare lärarna Christina Tirkkonen och Clara Kämpe uppvaktade inlärningscentret med var sin fågelholk.

Unicef barnvänlig kommun -logo

Sjökulla skolas föreståndare Johanna Willman och daghemmets föreståndare Catrine Nordström