Felaktigt parkerade fordon hindrar vinterunderhället

30.11.2022 08:59

Kategori: Boende och miljö

Vinterns plogningssäsong har börjat, så underhållsenheten ber bilisterna parkera sin bil så att den inte medför problem, fördröjning eller fara för vinterunderhållet av gatorna och de allmänna områdena.

Fordonets chaufför är alltid skyldig att kontrollera trafikmärken som reglerar parkeringen samt informationsskyltar då hen parkerar.

Det lönar sig att vara uppmärksam när man parkerar sin bil!

 

Bilen borta?

Om ett märke med flyttningsuppmaning har lagts upp på gatuavsnittet är det skäl att följa det.
Annars är bilens ägare eller innehavare tvungen att betala en flyttningsavgift för flyttning av bilen.

Om arbete som utförs på vägen och om anknytande uppmaning att flytta fordon meddelas på tavlor med flyttningsuppmaning.

Det lönar sig inte att parkera bilen på ett gatuavsnitt som märkts ut med flyttningsuppmaning under den tid som meddelas på skylten!

Fordonet kan närflyttas till närmaste plats som lämpar sig för ändamålet eller till närmaste möjliga parkeringsområde, om det hindrar underhållsarbetet på gatan.

För kostnaderna som medförs av närflyttning av fordon ansvarar i allmänhet fordonets ägare eller innehavare.

Ytterligare information:

Gatuunderhåll:
https://www.kyrkslatt.fi/underhall

Lag om flyttning av fordon:
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2019/20191508

 

kunnossapito@kirkkonummi.fi