Färdtjänster enligt socialvårdslagen

Här får du en bruksanvisning för färdtjänsten till din hjälp. Avsikten med färdtjänst enligt socialvårdslagen är att i första hand stöda de äldres möjligheter att självständigt klara sej hemma samt att förstärka upprätthållande av sociala nätverk hos personer inom långtidsvård. Färdtjänstresorna ska underlätta uträttande av dagliga ärenden självständigt och upprätthållande av det sociala livet. 

Dessa anvisningar följs vid användning av färdtjänstkortet

Hur ansöka? Fyll i färdtjänstansökan, bifoga inkomstutredning samt läkarintyg (som läkaren skriver)

Färdtjänstansökan

Inkomstutredning

Läkarintyg

Anvisningar för färdtjänst

Mer information 

Koordinator inom äldreservice

telefon: 0400 416798