Färdtjänst

HRT:s närbuss är avsedd i synnerhet för äldre och rörelsehindrade Kyrkslättbor för att åka hemifrån till centrum för att uträtta ärenden.

Trafikidkaren för närbussarna 918 och 919 ändras från och med den 1 januari 2023. Då ändras också beställningsnumret för anropstjänsten.  Det nya beställningsnumret måndag - fredag kl. 7.00 - 17.00 är 044 477 3900 och den nya trafikidkaren är Taksikuljetukset Harri Vuolle Oy.

Kunderna hämtas i närheten av hemmet på en plats dit bilen kommer hinderfritt (obs! skötsel och sandning av enskilda vägar). Kunderna kan vänta på bilen inne på en plats varifrån det är lätt att se när bilen kommer. I centrum kör taxin t.ex. till köpcentren, hälsocentralen, servicecentralen i Prästgårdsbacken och simhallen.

Linje 918 kör i södra Kyrkslätt måndagar, onsdagar och fredagar och linje 919 kör i norra Kyrkslätt tisdagar och torsdagar.

Man kör mot Kyrkslätts centrum så att man kommer fram före kl. 12 och åker tillbaka efter ett par timmar. Tiderna bestäms enligt körrutten och antalet kunder. Man kan begära skjuts tidigt på morgonen och/eller återfärd senare på eftermiddagen, eftersom rutterna också används för de äldres dagverksamhet.

Anropstransporten beställs på Korsisaaris kundservicenummer 09 274 6900 må-fre kl. 7 – 17. Meddela önskad dag, ruttnummer, beställarens namn och adress samt om rullstol används. Det lönar sig att göra beställningarna dagen innan, eftersom det kan hända att den planerade rutten inte längre kan ändras om man beställer i sista minuten. Det finns nödvändigtvis inte rullstolsplatser i bilarna men man kan höra sig för om saken på beställningsnumret.

Tilläggsinformation fås bakom denna länk

Broschyr

Priser

En enkelresa kan betalas med ett laddningsbart resekort eller genom att köpa en biljett i bilen. Priset för en engångsbiljett är den lägsta taxan för en engångsbiljett inom kommunens interna kollektivtrafik. Resan betalas till chauffören. Skjutsen kan också användas för anknytning till ett annat resemål, varvid priset bestäms enligt den totala resan. De som lyfter folkpension och garantipension kan ansöka om ett personligt resekort, som ger 25-50 % rabatt. Ytterligare information fås på samma kundservicenummer.

Medborgare, De äldre
Socialtjänster - Äldretjänster
hemservice / transportservice

Anropstransporten

Korsisaaris servicenummer
09 274 6900
må-fre kl. 7-17

Beställning fr.om. 1.1.2023

Taksikuljetukset Harri Vuolle Oy
telefon 044 477 3900
må-fre kl. 7-17