Familjeservice

Bedömning av servicebehovet

Bedömningen av servicebehovet baserar sig på :

  • ansökan (fristående ansökan som kan göras skriftligt eller per telefon)
  • kontakt (myndighet tar kontakt med föräldrarnas samtycke)
  • barnskyddsanmälan (myndighet eller privatperson tar kontakt)
  • annat sätt

Ansökan, kontakttagandet eller barnskyddsanmälan behandlas inom 7 vardagar. Bedömningen av servicebehovet ska bli klar senast 3 månader efter att ärendet anhängiggjorts.

Kontakt med socialvården för bedömning av stöd

Förloppet av bedömningen av servicebehovet
Fråga råd och ge respons
Kundenkät 2020

Familjetjänsternas och barnskyddets verksamhet i undantagssituationen

I denna undantagssituation erbjuds barnfamiljer hjälp enligt behovsprövning. I tjänsterna enligt socialvårdslagen och barnskyddslagen följer vi regeringens linjedragning enligt vilken man uppmanar att undvika närkontakter och stora möten. Linjedragningen är gjord för att skydda befolkningen.

I praktiken centraliserar vi arbetet så, att vår egen personal stöder familjerna i denna situation. 
Telefon är 040 5739193 


Vi har dagligen ett rörligt team som svarar på familjers olika behov. Samarbetspartners och familjerna själva kan vara i kontakt via journummer eller direkt med den ansvariga socialarbetaren/-handledaren.

Kontaktuppgifter

Torgvägen 3
 02400 Kyrkslätt
växel 09 29681

Jour

Under tjänstetid

må-fr kl. 8.00-15.00

040 573 9193

Övriga tider

Esbo social- och krisjour

09 8164 2439