Familjeservice

Bedömning av servicebehovet

Bedömningen av servicebehovet baserar sig på :

  • ansökan (fristående ansökan som kan göras skriftligt eller per telefon)
  • kontakt (myndighet tar kontakt med föräldrarnas samtycke)
  • barnskyddsanmälan (myndighet eller privatperson tar kontakt)
  • annat sätt

Ansökan, kontakttagandet eller barnskyddsanmälan behandlas inom 7 vardagar. Bedömningen av servicebehovet ska bli klar senast 3 månader efter att ärendet anhängiggjorts.

Kontakt med socialvården för bedömning av stöd

Förloppet av bedömningen av servicebehovet
Fråga råd och ge respons

Familjetjänsternas och barnskyddets verksamhet i undantagssituationen

I denna undantagssituation erbjuds barnfamiljer hjälp enligt behovsprövning. I tjänsterna enligt socialvårdslagen och barnskyddslagen följer vi regeringens linjedragning enligt vilken man uppmanar att undvika närkontakter och stora möten. Linjedragningen är gjord för att skydda befolkningen.

Kontaktuppgifter

Kyrkslätts Välfärdcentral

Familjecenter

Åängsvägen 2, vån. 3.


02400 Kyrkslätt
växel 09 29681

Familjecentralens öppettider

må – to kl. 8-16
fre kl. 8-15

Dörren är låst kl 11-12.

Jour

Under tjänstetid

må-fr kl. 8.00-15.00

040 573 9193

Övriga tider

Social- och krisjouren i Västra Nyland

09 8164 2439