Familjeservice

Bedömning av servicebehovet

Bedömningen av servicebehovet baserar sig på :

  • ansökan (fristående ansökan som kan göras skriftligt eller per telefon)
  • kontakt (myndighet tar kontakt med föräldrarnas samtycke)
  • barnskyddsanmälan (myndighet eller privatperson tar kontakt)
  • annat sätt

Ansökan, kontakttagandet eller barnskyddsanmälan behandlas inom 7 vardagar. Bedömningen av servicebehovet ska bli klar senast 3 månader efter att ärendet anhängiggjorts.

Kontakt med socialvården för bedömning av stöd

Förloppet av bedömningen av servicebehovet
Fråga råd och ge respons

Familjetjänsternas och barnskyddets verksamhet i undantagssituationen

I denna undantagssituation erbjuds barnfamiljer hjälp enligt behovsprövning. I tjänsterna enligt socialvårdslagen och barnskyddslagen följer vi regeringens linjedragning enligt vilken man uppmanar att undvika närkontakter och stora möten. Linjedragningen är gjord för att skydda befolkningen.

Kontaktuppgifter

Stationsvägen 3 B
02400 Kyrkslätt
växel 09 29681

Familjecentralens öppettider 3.6.-12.8.2022 

må – to kl. 8-16
fre kl. 8-15

Jour

Under tjänstetid

må-fr kl. 8.00-15.00

040 573 9193

Övriga tider

Social- och krisjouren i Västra Nyland

09 8164 2439