Familjerådgivningen

Vi betjänar familjer som har barn / unga under 16 år och familjer som väntar barn.

Familjerådgivningens verksamhet förverkligas under coronaepidemin med hjälp av specialarrangemang. Klientarbetet sköter vi i så stor utsträckning som möjligt på distans (telefonkontakt, videokontakt och – möten, krypterad e – mail) men klientmöten arrangeras också på familjerådgivningen då ett möte face to face bedöms nödvändigt.

Det är fortfarande möjligt att kontakta familjerådgivningen för klientskap genom att ringa till rådgivningstelefonen. Via rådgivningsnumret kan man också få råd och stöd t.ex. i frågor rörande familjesituationen.

Familjerådgivningens telefon är öppen må kl. 12-13, tis – tor kl 12-13 och fre kl. 9 - 10

Vi erbjuder rådgivning, stöd, undersökning och terapeutiskt arbete i frågor som anknyter till människorelationer, familjeliv, barnuppfostran och barns / ungdomars utveckling. Vår service för familjer med ungdomar i åldern 13 – 15 fokuseras liksom övrig familjerådgivning på arbete med familjen, i denna åldersgrupp gör vi samarbete speciellt med Välfärdsstationen för unga. Dessutom ger vi konsultationshjälp till anställda som arbetar med barn, ungdomar och familjer. Därutöver erbjuder vi medling i enlighet med äktenskapslagen.Vid familjerådgivningen arbetar fyra psykologer, fyra familjerådgivare och en deltidsanställd barnpsykiater. 

Man kan kontakta familjerådgivningen till exempel då:

  • graviditeten väcker motstridiga känslor eller osäkerhet om det egna föräldraskapet
  • man är bekymrad över frågor som gäller barnets / den ungas utveckling, känsloliv eller beteende
  • barnet, den unga eller föräldraskapet väcker ångestfyllda eller obehärskade känslotillstånd
  • det har skett eller håller på att ske svåra förändringar eller förluster i familjens situation eller människorelationer
  • man vill ha hjälp av utomstående för relationerna mellan familjemedlemmarna
  • man vill ha hjälp med problem som uppstått i samband med skilsmässa eller separation (medling)

Vi arbetar i regel med hela familjen och andra människor som är viktiga för familjen. Vi träffar också föräldrar och familjemedlemmar separat enligt en gemensam plan.

Servicen är konfidentiell och avgiftsfri. Vi tar emot endast med tidsbeställning.

Medborgare, Barn och barnfamiljer
Tjänster för familjer - Rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor
ömsesidig aktivitet / rådgivningsmottagningar för barn

Kontaktuppgifter

 

Sockenstugustigen 3 a

02400 Kyrkslätt

 

Tfn 040 126 9249

må kl 12-13,tis-tor kl 12-13 och fre kl 9-10