Familjerådgivningen

Vi betjänar familjer som har barn / unga under 16 år och familjer som väntar barn.

Familjerådgivningens verksamhet fortsätter med specialarrangemang under undantagsförhållandena orsakade av coronapandemin. Vi utför arbetet huvudsakligen via distansförbindelse (t.ex. per telefon, videosamtal, krypterad e-post), men de träffar som bedöms vara nödvändiga ordnas vid behov ansikte mot ansikte. Då man träffas ska alla över 12 år använda munskydd, och man ska se till att hålla säkerhetsavstånden.  Då det råder en epidemisituation är det särskilt viktigt att man kommer till familjerådgivningen endast om man är helt frisk.

Ring till familjerådgivningen för att anmäla dig som klient hos familjerådgivningen.  

Vi erbjuder rådgivning, stöd, undersökning och terapeutiskt arbete i frågor som anknyter till människorelationer, familjeliv, barnuppfostran och barns / ungdomars utveckling. Vår service för familjer med ungdomar i åldern 13 – 15 fokuseras liksom övrig familjerådgivning på arbete med familjen, i denna åldersgrupp gör vi samarbete speciellt med Välfärdsstationen för unga. Dessutom ger vi konsultationshjälp till anställda som arbetar med barn, ungdomar och familjer. Därutöver erbjuder vi medling i enlighet med äktenskapslagen.Vid familjerådgivningen arbetar fyra psykologer, fyra familjerådgivare och en deltidsanställd barnpsykiater. 

Man kan kontakta familjerådgivningen till exempel då:

  • graviditeten väcker motstridiga känslor eller osäkerhet om det egna föräldraskapet
  • man är bekymrad över frågor som gäller barnets / den ungas utveckling, känsloliv eller beteende
  • barnet, den unga eller föräldraskapet väcker ångestfyllda eller obehärskade känslotillstånd
  • det har skett eller håller på att ske svåra förändringar eller förluster i familjens situation eller människorelationer
  • man vill ha hjälp av utomstående för relationerna mellan familjemedlemmarna
  • man vill ha hjälp med problem som uppstått i samband med skilsmässa eller separation (medling)

Vi arbetar i regel med hela familjen och andra människor som är viktiga för familjen. Vi träffar också föräldrar och familjemedlemmar separat enligt en gemensam plan.

Servicen är konfidentiell och avgiftsfri. Vi tar emot endast med tidsbeställning.

Från och med den 1.12.2022 har vi flyttat till den nya välfärdscentralen, adress: Åängsvägen 2, vån. 3.

Medborgare, Barn och barnfamiljer
Tjänster för familjer - Rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor
ömsesidig aktivitet / rådgivningsmottagningar för barn

Kontaktuppgifter

Välfärdcentralen 

Åängsvägen 2, vån. 3.

02400 Kyrkslätt

Tidsbokning och rådgivning

Tfn 040 126 9249

tis - ons kl 12-13

tor kl 9-10