Familjedagvård

Hemlik vård sker i familjedagvårdarens hem och i gruppens finns fyra barn under 6 år.

En liten grupp möjliggör en lugn vardag och lekmiljö för barnen. Familjedagvårdarna genomför under varje vårddag kommunens plan för småbarnspedagogik tillsammans med barnen. Gemensamma händelser och evenemang, såsom t.ex. gymnastik, samlar regelbundet områdets familjedagvårdare och barn kring gemensam verksamhet, varvid barnet får erfarenhet också av större grupper.

Medborgare, Barn och barnfamiljer
Barndagvård
dagvård / familjedagvård
Daghem och familjedagvård

Här hittar du information om daghem och familjedagvård

Daghem och familjedagvård