Fäll inte träd på mark som ägs av kommunen

25.03.2021 11:03

Kategori: Idrott och friluftsliv

Man får inte fälla träd på mark som ägs av kommunen.
Man får inte ta fällda träd eller träd som fallit till eget bruk på kommunens mark.

Man behöver alltid tillstånd för att fälla träd på detaljplaneområde. Om du vill fälla ett träd på din gård, vänligen kontakta byggnadstillsynen: https://www.kyrkslatt.fi/byggnadstillsynsenhetens-kontaktuppgifter

Du kan meddela om farliga träd på markområde och i skogar som ägs av kommunen via kommunens responssystem:
https://www.kyrkslatt.fi/palaute-lekplatser-gronomraden-friluftsomraden

Husbolagen och tomtägarna har skyldigheten att på sin egen gård avlägsna grenar och andra växtdelar som sträcker sig över gatan och gång- och cykelleden.
Man får inte låta träd och buskar som växer på gårdar och tomter okontrollerat sprida sig utanför tomten, utan i god tid beskära dem för att säkerställa trafiksäkerheten och hinderfri sikt.

Ytterligare information: kunnossapito@kirkkonummi.fi
Kommunens skogar: https://www.kyrkslatt.fi/kommunens-skogar

Skogarbete