Faderskapsledighet

Barnets småbarnspedagogik kan avbrytas för faderskapsledigheten om den hålls efter föräldrapenningsperioden och barnet redan har deltagit i småbarnspedagogiken. Frånvaro under faderskapsledighet är avgiftsfri.

Frånvaro som beror på faderskapsledighet ska meddelas daghemmet senast 2 veckor före den dag då faderskapsledigheten är tänkt att börja. Anmäl frånvaro med blanketten ”Barnets frånvaro under faderskapsledighet” och bifoga en kopia av Fpa:s beslut om faderskapsledighet. Ytterligare information om faderskapsledighet på Fpa:s webbplats.

Familjens övriga barn kan delta i småbarnspedagogiken under faderskapsledigheten. Om familjens övriga barn ändå är frånvarande från småbarnspedagogiken, är deras frånvaro inte avgiftsfri.

Om barnet går i privat daghem diskutera saken med serviceproducenten. Servicesedeln betalas till producenten om den inte uppbär avgift av familjen och vårdförhållandet fortsätter omedelbart efter faderskapsledigheten.