Faderskapslagen

Faderskapet kan erkännas vid mödrarådgivningen redan under graviditeten. Om faderskapet har erkänts på förhand, kan erkännandet återkallas inom 30 dagar från barnets födelse genom att underrätta barnatillsyningsmannen om detta. Faderskapet kan således inte fastställas förrän tidsfristen löpt ut. I oklara fall, eller om så önskas för övrigt, ska faderskapsundersökningen och erkännandet av faderskapet fortsättningsvis ske hos barnatillsyningsmannen efter barnets födelse.

Om föräldrarna inte bor tillsammans, kan de avtala om barnets boende och umgängesrätt hos barnatillsyningsmannen efter barnets födelse.

Handlingarna för en faderskapsutredning

Erkännande av faderskap på rådgivningen

På Institutet för hälsa och välfärds sidor finns en appilkation ISAK. Med hjälp av den är det möjligt att fylla i en del av de handlingar som används vid faderskaps- och moderskapsutredningar samt avtal om barnets vårdnad och umgängesrätt.