Exponering för COVID-19 coronaviruset i Neidonkallion päiväkoti

03.05.2020 15:45

Kategori: Småbarnspedagogik Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Coronasituationen Barn

Kyrkslätts enhet för smittsamma sjukdomar har 2.5.2020 fått information om att det hänt exponering för COVID-19 coronaviruset i Neidonkallion päiväkoti. Daghemspersonalen och vårdnadshavarna till barnen som blivit exponerade har fått veta om saken via daghemmets elektroniska Päikky -program. Kommunens enhet för smittsamma sjukdomar har börjat kontakta personer som varit i närkontakt till de exponerade för att försätta dem i karantän. Karantänen gäller inte daghemmets hela personal eller alla barn.

Daghemmets verksamhet fortsätter som normalt.

Kyrkslätts fyrlogo