Exponering för coronaviruset på byggarbetsplats

26.02.2021 07:57

Kategori: Vård- och omsorgsväsendet Coronasituationen

Enheten för smittsamma sjukdomar har fått vetskap om gruppexponering på Veikkolan koulus byggarbetsplats. De eventuella exponeringarna har skett 19–23.2.2021. Enheten för smittsamma sjukdomar känner till närkontakterna, och dessa personer har hänvisats till karantän. Dessutom rekommenderas att alla på bygget söker sig till test i sina egna hemkommuner.

Fyrlogo