Exponering för coronaviruset i McDonald’s 31.10

02.11.2021 16:14

Kategori: Coronasituationen Vård- och omsorgsväsendet

Kommunens enhet för smittsamma sjukdomar har fått kännedom om att en coronapositiv person har besökt McDonald’s i Kyrkslätt 31.10 kl. 14.30-15.

De som befunnit sig där ombeds följa med sitt mående och söka sig till coronatest med låg tröskel redan vid lindriga symtom av infektion i luftvägarna eller magsjuka eller störningar i lukt- och smaksinnena.

Tid till test kan bokas via www.koronabotti.hus.fi/sv/ eller genom att ringa den egna hälsocentralentalen.

 

fyrlogo