Exponering för coronavirus på Bistro O Mat

23.02.2021 13:21

Kategori: Vård- och omsorgsväsendet Coronasituationen

Enheten för smittsamma sjukdomar har fått vetskap om att en coronapositiv person har ätit lunch på Bistro O Mat i Kyrkslätt 18.2 mellan kl. 12.00 och 12.40. Personen misstänks bära på en virusvariant som sprids lättare.

De som befunnit sig på platsen vid den tidpunkten ombeds observera sina symtom i 14 dygns tid och söka sig till coronatest på adressen www.koronabotti.hus.fi/sv/ redan vid lindriga symtom.

Fyrlogo