Eventuella trafikstockningar under Kustbrigadens krigsmannaedgång 19.8

16.08.2017 09:18

Kategori:

Kustbrigaden ordnar krigsmannaedgång och -försäkran i Obbnäs lördag 19.8.2017 kl. 9.00 - 17.00. De som rör sig i Obbnäs- och Kyrkslättsområdet ombes förbereda sig på tidvisa trafikstockningar särskilt på lördag morgon och eftermiddag. Eventuella trafikstockningar förekommer i närheten av Obbnäsvägens och Kyrkslättsvägens ramp. Några tusen gäster väntas anlända till krigsmannaedgången.

Ytterligare information:

Tuomas Lähteenmäki
Informatör
Kustbrigaden (KBR)

tfn 0299 321 007
tuomas.lahteenmaki(at)mil.fi