Eventuella exponeringar för coronaviruset på Hjortlandet 31.1.2021

03.02.2021 09:29

Kategori: Coronasituationen Vård- och omsorgsväsendet

Kyrkslätts enhet för smittsamma sjukdomar har fått vetskap om att en person som befunnit sig bl.a. på grillområdet på Hjortlandet i Kyrkslätt  senare har konstaterats ha coronavirussmitta (covid-19). De eventuella exponeringarna har skett 31.1.2021 ca kl. 10.00–13.30. Så vitt man vet har inga eventuella exponeringar skett i skidliftar och inomhus.

Vi rekommenderar att personer som befunnit sig på platsen vid denna tidpunkt observerar sina symtom och ifall det uppstår eller har uppstått ens milda symtom av luftvägsinfektion (t.ex. hosta, feber, halsont) eller symtom av magsjuka (t.ex. magont, diarré, illamående), är det skäl att söka sig till coronatest via www.koronabotti.hus.fi/sv/  eller kontakta Kyrkslätts/den egna hemkommunens hälsocentral.

Fyrlogo