Eventuella exponeringar för coronaviruset på Hjortlandet 30.1.2021

04.02.2021 09:23

Kategori: Coronasituationen Vård- och omsorgsväsendet

Kyrkslätts enhet för smittsamma sjukdomar har fått vetskap om att en person som befunnit sig på Hjortlandet i Kyrkslätt senare har konstaterats ha coronavirussmitta (covid-19). De eventuella exponeringarna har inträffat i entréutrymmena bredvid caféet 30.1.2021 cirka kl. 10.00, på barnbacken och på rullbandsliften cirka kl. 10.00–11.40 samt i caféet och de intilliggande entréutrymmena kl. 11.45–12.10.

Vi rekommenderar att de som befunnit sig inomhus i lokalerna i fråga söker sig till coronavirustest https://koronabotti.hus.fi/sv/ även om de inte har några symtom. Vi rekommenderar att också andra personer som befunnit sig på platsen vid denna tidpunkt observerar sina symtom och ifall det uppstår eller har uppstått ens milda symtom av luftvägsinfektion (t.ex. hosta, feber, halsont) eller symtom av magsjuka (t.ex. magont, diarré, illamående), är det skäl att söka sig till coronatest via www.koronabotti.hus.fi/sv/ eller kontakta Kyrkslätts/den egna hemkommunens hälsocentral.

Fyrlogo