Eventuella exponeringar för coronaviruset på Hjortlandet 13.3.2021

15.03.2021 07:23

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Coronasituationen

Kyrkslätts enhet för smittsamma sjukdomar har fått vetskap om att en person som befunnit sig på Hjortlandet i Kyrkslätt senare har konstaterats ha coronavirussmitta (covid-19). De eventuella exponeringarna har skett 13.3.2021 kl. 14.00–17.30 bland annat i caféet och i skiduthyrningen.

Vi rekommenderar att personer som befunnit sig på platsen vid denna tidpunkt observerar sina symtom och ifall det uppstår eller har uppstått ens milda symtom av luftvägsinfektion (t.ex. hosta, feber, halsont) eller symtom av magsjuka (t.ex. magont, diarré, illamående), är det skäl att söka sig till coronatest via www.koronabotti.hus.fi/sv/ eller kontakta Kyrkslätts/den egna hemkommunens hälsocentral.

Fyr logo