Eventuella exponeringar för coronaviruset på Hjortlandet 12.2.2021

18.02.2021 08:42

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Coronasituationen

Kyrkslätts enhet för smittsamma sjukdomar har fått vetskap om att en person som befunnit sig i caféet på Hjortlandet i Kyrkslätt senare har konstaterats ha coronavirussmitta (covid-19). De eventuella exponeringarna har skett 12.2.2021 ca kl. 17.05–19.15.

Vi rekommenderar att personer som befunnit sig på platsen vid denna tidpunkt observerar sina symtom och ifall det uppstår eller har uppstått ens milda symtom av luftvägsinfektion (t.ex. hosta, feber, halsont) eller symtom av magsjuka (t.ex. magont, diarré, illamående), är det skäl att söka sig till coronatest via www.koronabotti.hus.fi/sv/  eller kontakta Kyrkslätts/den egna hemkommunens hälsocentral.

Fyr logo