Eventuell exponering för coronaviruset på Hjortlandet 7.2.2021

19.02.2021 14:18

Kategori: Coronasituationen Vård- och omsorgsväsendet

Kyrkslätts enhet för smittsamma sjukdomar har fått vetskap om att en coronapositiv person vistats i Peuramaa Skis café sö 7.2 fr.o.m. kl. 12 i ungefär 30 minuters tid.

De som befunnit sig på platsen ombeds observera sina symtom i 14 dygns tid och söka sig till coronatest via www.koronabotti.hus.fi/sv/ redan vid lindriga symtom.

Fyrlogo