Eventuell exponering för coronaviruset i restaurang Hullu Kukko

17.12.2021 13:51

Kategori: Coronasituationen Vård- och omsorgsväsendet

Man kan ha exponerats för coronaviruset i restaurang Hullu Kukko, Kyrktorget 2, under perioden 12-15.12.2021. Om du besökte restaurangen under dessa tidpunkter, var uppmärksam på symtom som tyder på corona och uppsök test med låg tröskel.

fyrlogo