Europaparlamentsvalet i Kyrkslätt

14.05.2019 08:38

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Europaparlamentsvalet ordnas i Finland söndag 26.5.2019.  Finland får 13 eller 14 representanter i Europaparlamentet i detta val beroende på tidpunkten för Storbritanniens utträde ur EU. 

Alla finska medborgare som fyllt 18 år senast på valdagen får rösta vid valet, oavsett var de bor. Kandidaterna i Europaparlamentsvalet är desamma i hela landet, så väljaren kan rösta på vilken kandidat som helst. Man kan förhandsrösta vid vilket allmänt förhandsröstningsställe som helst i hemlandet 15.5-21.5 och utomlands 15.5-18.5.

Observera att man på valdagen 26.5 endast kan rösta i den vallokal som antecknats i rösträttsregistret och i meddelandekortet som skickats hem till väljaren. Vallokalerna är öppna söndagen 26.5 mellan kl. 09.00 och 20.00. 

”Landskampsanda i valet”

 I förra Europaparlamentsvalet år 2014 röstade 39 % av de röstberättigade i Finland, då valdeltagandet i Sverige var 51 %. Ordförande för centralvalnämnden i Kyrkslätt Marko Parviainen uppmanar Kyrkslättsborna att dra sitt strå till stacken och rösta fast i landskampsanda.

- Kom ihåg att rösta mitt i brådskan, så att vi i detta val åtminstone slår Sverige beträffande valdeltagande. Valmöjligheterna är också flera den här gången, då 18 partier eller valmansföreningar deltar, jämfört med 15 senaste val, berättar Parviainen.

Kom ihåg att styrka din identitet

Ta med ett giltigt dokument med vilket du kan styrka din identitet (av polisen beviljat officiellt Id-kort, pass, körkort eller FPA-kort med foto eller annat giltigt officiellt identitetsbevis med foto) då du ska rösta. 

Det lönar sig också att ta med sig meddelandekortet om rösträtt som skickats hem. Det går enklare att rösta om man har meddelandet med sig, men man kan också rösta utan det.

Förhandsröstning

I Kyrkslätt kan man förhandsrösta enligt följande:

Kyrkslätts kommunhus, Ervastvägen 2

·15-​17.5.2019 (on-fr) kl. 09.00-​20.00

·18.5.2019 (lö) kl. 10.00–16.00

·19.5.2019 (sö) kl. 12.00-16.00

·20-​21.5.2019 (må-ti) kl. 09.00-​20.00

Masaby bibliotek, Sundsbergsvägen 1

·15-​17.5.2019 (on-fr) kl. 14.00-20.00
 

Veikkola bibliotek, Dammvägen 6

 
·18-​19.5.2019 (lö-sö) kl. 09.00-​18.00

·20.5.2019 (må) kl. 14.00-20.00

 

Förhandsröstning på anstalter

Det ordnas förhandsröstning i följande anstalter för de som bor och vårdas där:

· Volshemmet

· Vårdhemmet Tammikartano

· Grupphemmen vid Kyrkslätts servicecentral

· Lindgården

· Villa Sipriina

· Valkokulta

· Villa Kaskimäki


Förhandsröstning hemma

Den, vars rörelse- eller funktionsförmåga är i den mån begränsad att han/hon inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället, kan rösta hemma. Personens hemkommun ska också enligt rösträttsregistret vara Kyrkslätt.

Den som önskar förhandsrösta hemma ska anmäla detta till centralvalnämnden i Kyrkslätt. Anmälan ska göras skriftligt eller per telefon senast tisdag 14.5.2019 före kl. 16.00. Närmare information ges av Kyrkslätts centralvalnämnd, tfn 040 528 4959.

Röstning på valdagen

På valdagen söndag 26.5.2019 förrättas röstningen på följande röstningsområde i Kyrkslätts kommun kl. 09.00-20.00:

Lappböle röstningsområde: Sjökulla skola, Sjökullavägen 285

Veikkola röstningsområde: Veikkolan koulu, Sportstigen 7
Masaby röstningsområde: Nissnikun koulu, yläkoulu, Masabyvägen 268
Gesterby röstningsområde: Winellska skolan, Gesterbybågen 3 (Gesterby skolcentrum, ingång A4)
Kyrkby röstningsområde: Kirkkoharjun koulu, (Kirkonkylän koulukeskus), Stationsvägen 8
Hindersby röstningsområde: Heikkilän koulu (Jolkby), Älgvägen 7a
Porkala röstningsområde: Kantvikin koulu, Toppstigen 2

ÄÄnestyskopit kunnantalolla