Ett nytt vaccinationsställe har idag öppnats

15.03.2021 18:24

Kategori: Coronasituationen Service Vård- och omsorgsväsendet

Idag har ett nytt vaccinationsställe i Kyrkslätt öppnats på nedre våningen i Kirkkonummen Ostari, i Nordeas kontors före detta lokaler. Vaccinationskoordinator Hanna Levàn har orsak att vara nöjd: lokalerna som satts upp tillsammans med Toimari är fungerande, trygga och trivsamma.

Hittills har coronavaccinationer getts i familjecentralens lokaler, som förvisso har varit tillräckliga, eftersom det hittills kommit bara lite vaccin till Kyrkslätt. Hanna Levàn förväntar sig dock att det kommer betydligt mera vaccin senare under våren och att vaccineringen kommer ordentligt igång.

Det finns många osäkerhetsfaktorer när det gäller tillgång till vaccin. Leveransmängderna av vaccin till kommunen kan förändras också inom en kort tid. Från och med idag utgör åtminstone Kyrkslätts kommuns lokaler inget hinder för vaccinationernas smidighet: I lokalerna klarar man av att vaccinera hundratals människor per dag. Verksamheten kan i fortsättningen utvidgas även till kvällar och veckoslut, då antalet vaccinationer ytterligare ökar.

Ingång till det nya vaccinationsstället är via Kirkkonummen Ostaris parkeringsplats bredvid pizzerian La Gabbana. Inne väntar man på att bli inkallad i det rymliga väntrummet. Från vaccinationsrummen flyttar man sig till kontrollrummet, där man håller sig cirka 15 minuter. Så ser man till att vaccinet inte förorsakar överraskande reaktioner. Efter alla vaccinationer är det skäl att vänta i de övervakade lokalerna en stund innan man går iväg.

Man avlägsnar sig från lokalerna mot Stationsvägen, så möten mellan människor och människornas rörelse fram och tillbaka undviks väl.

Cirka 70 % av Kyrkslättsbor över 80 år har vaccinerats med Pfizers vaccin. 6 % av 70–74-åringarna och 26 % av 75–79-åringarna har vaccinerats. Tillgången till vaccin avsett för de äldre har tills vidare varit liten i förhållande till efterfrågan.  Astra Zenecas vaccin har getts till alla 70-åringar i riskgrupp 1. Det finns gott om vaccinationstider avsedda för riskgruppen.

Det skickas inga kallelser till vaccinationer, utan man kan själv boka en vaccinationstid på coronavaccinbokning.fi.

väntrummet