Ett informationsmöte för ukrainare och dem som erbjuder privat inkvartering hölls 12.5. Se videoinspelningen från mötet

17.05.2022 13:07

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Vård- och omsorgsväsendet

Kyrkslätts kommun, Luckan rf, Röda Korsets svenska avdelning och svenska församlingen ordnade ett informationsmöte för ukrainare i privat inkvartering 12.5.2022.

Mötet tolkades till ukrainska. Se videoinspelningen från mötet: https://youtu.be/PIAjJ86uUVw

Följande tjänster presenterades:

Kyrkslätts kommuns akuta hälsovårdstjänster
småbarnspedagogik för barn
utbildnings- och fritidstjänster
FPA:s tjänster (Folkpensionsanstalten)
Navigatorns tjänster, sysselsättning
organisationernas och församlingens verksamhet i Kyrkslätt 

Kommunhus