Ett år kvar att fixa till avloppsvattensystemen på känsliga områden

29.10.2018 11:07

Kategori: Tomter och byggande Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Boende och miljö

Avloppsvattensystemen på grundvatten- och strandområden ska uppfylla lagstiftningens reningskrav senast 31.10.2019

Miljöskyddslagen har fastslagit en övergångstid för förnyandet av avloppsvattensystemen på känsliga områden. Dessa områden innefattar strandområden, där avståndet till vattendraget eller strandlinjen enligt medelvattenstånd är 100 meter, samt klassificerade grundvattenområden. På strandområdet bestäms avståndet från strandlinjen enligt medelvattenstånd till väggen på den närmaste byggnad där avloppsvatten bildas. Om man byggt på fastigheten innan år 2004 och fastigheten befinner sig på känsligt område, ska fastigheten uppfylla reningskraven på basnivå (minska belastningen med 80 % av organiskt material, 70 % av totalfosfor och 30 % av totalkväve) inom ramen av övergångstiden. Kommunerna kan i miljöskyddsbestämmelserna skärpa till reningskraven och utfärda begränsningar för avloppsvattensystemen på känsliga områden. I miljöskyddsbestämmelserna kan anges också skyddsavstånd, som ska tas i beaktande i samband med placeringen av avloppsvattensystemet. 

Hur ska fastighetsägaren gå till väga om avloppsvattensystemet behöver förnyas?

Som första steg lönar det sig att vara i kontakt med en behörig planerare gällande planeringen av nytt avloppsvattensystem. När systemet är sakenligt planerat av en expert, söker man med hjälp av planen om åtgärdstillstånd av kommunens byggnadstillsyn. Nuförtiden har kommunen i användning ett digitalt tillståndsprogram, vilket underlättar ansökningsförfarandet och hanteringen av tillstånden. Åtgärdstillståndet måste vara beviljat och ha vunnit laga kraft innan man börjar bygga avloppsvattensystemet. När tillståndet har beviljats behöver man en entreprenör och FVA- ansvarig arbetsledare, vilka verkställer förnyandet av avloppsvattensystemet. Det lönar sig att dokumentera byggandet med fotografier och bifoga dem i avloppsvattenplanen. Efter byggandet tar man avloppsvattensystemet i användning och sköter det enligt bruks- och underhållsanvisningarna.

”Det är nu ett år kvar att förnya avloppsvattensystemen på känsliga områden. Invånarna bör förbereda sig för att planerare och entreprenörer börjar ha bråttom med arbete”, kommenterar LINKKI-projektets koordinator Virve Ståhl. ”Gällande förnyandet är det bra att beakta också kommunernas behandlingstider för ansökningar, som kan vara till och med några månader. Nu är det alltså en lämplig tidpunkt att utreda fastighetens läge angående avloppsvattensystemet och påbörja nödvändiga åtgärder i god tid.”

Västra Nylands Vatten och Miljö rf:s LINKKI- projekt har utfört opartisk avloppsvattenrådgivning på Västra Nylands område från och med år 2009. I projektet deltar 8 kommuner: Hangö, Ingå, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Utöver kommunerna finansieras projektet av Nylands NTM-central. Inom ramen för projektet har över 7 500 fastighetsvisa kartläggnings- och rådgivningsbesök gjorts under tio fältsäsonger. Årets 2018 besök har slutförts under oktobermånad och rapporteringen av dem har inletts. Tilläggsuppgifter om LINKKI- projektet och om dess resultat hittas på nätsidorna www.glesbygdensvatten.fi.

 

Länkar:

Information om kommunernas krav hittas via kommuninformation- sökmaskinen: http://www.hajavesi.fi/se/kommuninformation

Sökmaskin för företagare inom avloppsvattenbranschen: http://www.hajavesi.fi/se/foretagssok

Tilläggsuppgifter:

Virve Ståhl 
hankekoordinaattori / projektkoordinator 
Länsi-Uudenmaan Vesi ja Ympäristö ry 
0504474993 
virve.stahl(at)vesiensuojelu.fi

Kolla också in nätsidorna: www.glesbygdensvatten.fi och  Avloppsvattenguiden www.vesiensuojelu.fi/avloppsvattenguiden

Avloppsvattensystemen kan vara placerade mycket nära stranden.